Read more about the article भ्रामरी प्राणायाम Humming bee breath
How to boost the immune system with "Bhamri Pranayama"

भ्रामरी प्राणायाम Humming bee breath

  • Post author:
  • Post published:July 9, 2021
  • Post category:Blog

भ्रामरी प्राणायाम (Humming bee breath) Bhamri Pranayam (Huming bee breath) भ्रामरी प्राणायाम yogi Rajan भ्रामरी अर्थात भमरा जस्लाइ अंग्रेजीमा Bumblebee भनिन्छ । यो भमराले एक प्रकारको ॐ को ध्वनी उत्पन्न…

Continue Readingभ्रामरी प्राणायाम Humming bee breath

Yogic breath यौगिक ब्रेथ

  • Post author:
  • Post published:July 6, 2021
  • Post category:Blog

मानिसको जिवनमा भोजन, जल भन्दा पनी महत्वपूर्ण कुरा भनेको हामिले लिने स्वास हो । एउटा व्यक्तीले पूर्ण रूपमा ध्यान साधनामा बसेमा करिब ४० दिनसम्म विना भोजन बाँच्न सक्दछ । त्यस्तै…

Continue ReadingYogic breath यौगिक ब्रेथ