कविता

  • Post author:
  • Post published:September 17, 2018
  • Post category:Blog

गरेर देखाउँछु ।

नलिनुस है आमा पिर आमा गरेरै देखाउँछु ।
एक दिन त ठूलो मान्छे बनेरै देखाउँछु ।
सबैले भन्छन् घर छोडी मुग्लान गयो ।
एक दिन त यो जन्जिर चुडालेर देखाउँछु ।
नलिनुस है आमा पिर आमा गरेरै देखाउँछु ।
एक दिन त ठूलो मान्छे बनेरै देखाउँछु ।
नसोच्नु है मेरो कोख बाँझो पर्यो ।
एक दिन त पसिनाले अन्न फलाएर देखाउँछु ।
नलिनुस है आमा पिर आमा गरेरै देखाउँछु ।
एक दिन त ठूलो मान्छे बनेरै देखाउँछु ।